کارافرینان جهانی بخشی از سایت مدیر سبز است که به بررسی علل موفقیت کارافرینان سراسر جهان می پردازد. امیدواریم با الگو گرفتن از آنها باعث رشد کسب و کار و سازمانتان شوید.

تصویر ژو کونفی

ثروتمندترین زن خودساخته دنیا

/
ثروتمندترین زن خودساخته دنیا زمانی که صحبت از ثروتمندان خودساخته…
کالین هانک جوانترین میلیاردر خود ساخته چین
تصویر رهبران بزرگ سازمانی
بیل پیتس چگونه کار میکند
عکس کارافرین با دست خالی

ثروت سازی و کارافرینی با دست خالی

/
چکونه با دست خالی کارافرین و ثروتمند شویم سلام به تو دوست عزیزم …
تصویر ثروتمندان جهان در سال 2016

ثروتمندان جهان در سال 2016

/
ثروتمندان جهان در سال 2016 در سالی که مردم رای دهنده در آم…