• لطفا ایمیل و شماره موبایل را با دقت وارد نمایید زیرا آموزش ها و فیلم جلسات از این طریق برای شما ارسال می‌شوند.
  • ارزش این دوره ۲۵۰٫۰۰۰ تومان است و به مدت محدود و برای تعداد نفرات محدود(۵۰ نفر) جهت حمایت از شما در دوران شیوع کرونا رایگان در نظر گرفته شده است.
  • لطفا فیلم جلسات را در اختیار دیگران قرار ندهید.