نوشته‌ها

اثر پروانه ای

تئوری آشوب چیست؟

/
از تاثیر گذارترین تئوری ها بر دانش مدیریت، تئوری آشوب است. تئو…